logo eunis

logo BISE

Red Books at National level : Albania

 • Vangjeli J. and al. 1997
  Libri i kuq (bime, shoqerime bimore dhe kafshe te rerzikuara)
  Red book of threatened and rare species of flora and fauna of Albania
  Tirana: Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
 • Vangjeli J. and al. 1995
  Libri i kuq (bimët e kërcënuara dhe të rralla të shqipërisë)
  Red book of threatened and rare species of flora and fauna of Albania
  Tirana: Academy of Science, Institute of Biological Research